6 Ağustos 2002 Salı

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI -

Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitimi için öneriler:YURT DIŞINDA OKULLAR AÇILMALIDIR
Birçok ülkenin uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye’de kendi dillerinde eğitim yapan okulları vardır.Bizim çocuklarımız ise avrupa ülkelerinde Türkiye’den gönderilen öğretmenler tarafından ,yada o ülkedeki çeşitli vasıftaki öğretmenlerce kurs özelliği taşıyan derslerle idare etmeye çalışıyor.Bu bir eğitim değildir.Bilakis eğitimden soğutmadır.Öğrenciler ve veliler karşılarında bir proğramı olan ,sonunda diploma veren ciddi bir kurum bulmayınca işi de ona göre ciddiye almıyorlar.Bunun yerine karşılıklılık esasına dayanan OKUL uygulamasına geçilmeli ,bunun için şartlar zorlanmalıdır.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız her ortamda çeşitli kurum ve kuruluşlar kanalı ile bu isteklerini dile getirmelidir.İstenmeden hak verilmez.Batılı ülkeler olmayan azınlıklar için bile bin bir istekte bulunurken, bizim milyonlarca Türk çocuğu için okul isteğini dile getiremiyor olmamız çok acıdır.İstenirse bu gerçekleştirilebilir. Bazı ülkelerde bu gerçekleştirilmiştir.Buna örnek olarak Suudi Arabistan’da Mekke İlköğretim Okulu eğitim öğretim faaliyetini Türkiye’deki bir okuldan farksız olarak başarı ile yürütmektedir.
Yurt dışında bulunan dernekler,kişi ve kuruluşların yanında devletimiz de dışişleri bakanlığı kanalı ile bu isteğimizi dile getirmelidir.Eğer bu konuda zorlanırsa kendi ülkemizde bulunan yabancı okulların durumunun gözden geçirileceği ,bu konunun masaya yatırılacağı çeşitli yönleri ile değerlendirileceği belirtilmelidir.Biz sömürge ülkesi değiliz.
ÖĞRETMENLERİN YAŞAMA ŞARTLARI BAŞTAN planlanmalı ve DÜZENLENMELİDİR
Bugün yurt dışına görevle giden bir öğretmen orada sahipsiz durumdadır.İlk anda kendisine ne kalacak bir yer ,ne de nasıl bir şekilde çalışacağı hakkında bir bilgi verilmemektedir.Köye yeni tayin olmuş bir öğretmen gibi plansız,programsız,ne yapacağını bilmez bir şekilde göreve başlamaktadır.Başka ülkelerden gelmiş öğretmenler ise önceden planlanmış bir şekilde hangi gün hangi saat kiminle muhatap olacak,nerede kalacak,nasıl çalışacak,tüm bunlar eline bir broşür şeklinde verilmektedir.Bu durum Türk öğretmenleri üzmektedir. Afrika ülkelerinden gelen öğretmenlere bile bu düzenlemelerin yapılıyor olması,bizim bu kadar basit bir düzenlemeyi bile becerememiş olmamız, ülkemiz adına orda görev yapan öğretmenleri üzmekte ve verimli çalışmasına engel olmaktadır.Oysa iyi bir planlama ile görevine başlayacak bir öğretmenden ne kadar verim alınabilirdi.Günlerini ev ve barınacak bir yer aramakla geçiren bir öğretmen bunun yerine eğitim- öğretimle uğraşırdı.
Eğitim ateşeleri bu konuda gereği gibi çalışmalı ,tüm bu planlamaları yapmalıdır.Öğretmenin kalacağı barınağı ayarlamalıdır.Sadece büroda oturmakla görev yapılmaz.Halkın arasına inmelidirler.Öğretmenlerle ve halk ile beraber planlamalar,toplantılar yapmalıdırlar.Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı kendilerine sorumluluk ve görev vermeli sonuçlarını istemelidir.

EĞİTİM MATERYALLERİ HAZIRLANIP ÖĞRETMENLERE VERİLMELİDİR
Yurt dışında çalışan öğretmenlerin en çok sıkıntı çektiği bir konu da eğitim materyalleri;Öğretmen kendisine görev verildikten hemen sonra eğitim materyalleri ile donatılmalı,eğitim ile ilgili her türlü materyal kendisine verilmelidir.Bugün için bu o kadar zor değildir.En başta bir diz üstü bilgisayar mutlaka verilmeli.Onu en verimli bir şekilde kullanacak kadar vcd,cd,ile donatılmalıdır.Milli oyunlarımız,kültürümüzden örnekler öğretmenlerimizin elinde olmalıdır.

ÖĞRETMENLER BU EĞİTİMİN AMACINI İYİ KAVRAMALIDIR
Bazı öğretmenler yurt dışında hangi amaçla bulunduklarının farkında olmuyorlar.Türk çocuklarının sadece o ülkede iyi bir işçi olmalarını sağlamaya çalışıyor gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.Bunun yerine öğretmenler eğitilirken şu amaç iyi anlatılmalıdır;
Yurt dışındaki Türk çocukları iki şey yapmalıdırlar;
1-OKUMALIDIRLAR
Eğitimin sonuna kadar gidebilecek Türk çocukları eğitime devam etmeli,bilim adamı olmalı,yurt dışında yaşamanın avantajı ile bilimi kazanıp ülkesine aktarmalıdır.Öğretmenler bunu birincil amaç olarak Türk çocuklarının kafasına yerleştirmelidir.
2-TİCARET YAPMALIDIRLAR
Ülkemizin ihraç edebileceği ürünü çoktur.Avrupalı pek çok ürünümüze hayrandır.Okuyamayan gençler ticareti öğrenmeli,ülkemizin mallarını ihraç etmelidirler.Fındıktan,halıya,turizmden konfeksiyona pek çok ürünümüz ihracat bekliyor.Bu kadar ürün varken Türk çocuklarının işçi olarak çalışmasının üzücü olduğunu her öğretmen anlamalıdır.Valizlerle bile yapılan ticaret işçilikten karlı ve ülkemiz için hayırlıdır.Bu çocuklarımıza anlatılmalıdır.
Her öğretmen yurt dışındaki öğrencisine fabrikalarda işçi olarak karta basmamalarını önermeli, bunu bir vatan borcu isteği,bir ideal olarak onlardan istemelidir.Ya okuyun ya da ticaret yapın mesajını vermelidir.
Ramazan IŞIK

[R1]Türk Eğt.Sen’e gönderildi